MBG – De Panne

Project Detail

MBG – De Panne

Case Study: Installatie van meerdere dieptebronnen voor het realiseren van een bouwput van 11m diep. Verwezenlijking van het project in een duinengebied met 2 natuurzones.

Onze oplossing: Om de invloed naar de omgeving te beperken en om de natuurzones te beschermen werden meerdere beschermende maatregelen genomen.

De eerste beschermende maatregel bestond uit een installatie met automatische sturingen. Deze installatie zorgde ervoor dat er niet dieper werd afgemaald dan strikt noodzakelijk om een droge bouwput te garanderen.

De tweede beschermende maatregel bestond uit een complex infiltratiesysteem in de duinen. Hiervoor werd de volledige collector aangelegd in gespiegellaste HDPE-leiding rondom de bouwput en tot aan de infiltratiezones. In kleinste duinengebied het dichtst bij de bouwput werd 1/3 van het bemalingswater rechtstreeks geïnfiltreerd. De afstand tot het 2de grotere duinengebied was te groot om in 1 keer te overbruggen, hiervoor werd speciaal een pompstation uitgerust om het resterende bemalingswater hier te kunnen infiltreren.