Lixon – Etterbeek

Project Detail

Lixon – Etterbeek – Colruyt

Case Study: Installatie van meerdere dieptebronnen voor het realiseren van een bouwput van 8m diep. Verwezenlijking van het project op een historisch vervuilde site met een lastige geologische setting (blokkeren natuurlijke grondwaterstroming, meerdere aquifers met een lage doorlatendheid, zettingsgevoelig).

Onze oplossing: Om de vervuiling te remediëren werd een tijdelijke saneringsbemaling geplaatst met korte verticale filters.

Na het beëindigen van de sanering werden om de verschillende aquifers te kunnen ontwateren meerdere, speciaal door ons ontwikkelde, combi-vacuüm dieptebronnen geplaatst. Door het plaatsen van een hoofdbron met 1 filterelement en nevenbron met meerdere filter elementen in hetzelfde boorgat, slagen we er in om meerdere minder goed doorlatende grondlagen afgewisseld met slecht doorlatende grondlagen te gelijk af te pompen.

De bouwput staat dwars over de oude vallei van de Maalbeek, deze is opgevuld met alluviale afzettingen (voornamelijk grind en klei) en is zeer zettingsgevoelig. Door het grote gevaar voor zettingen werd geopteerd om een wand te maken tot in de Ieperiaan klei waardoor de natuurlijk ZW-NO grondwaterstroming doorheen de vallei werd afgesloten. Hiervoor werd door ons een passage de nappe geplaatst om het water aan de ene zijde van de bouwput op te vangen en aan de andere zijde terug te infiltreren.