Denys – Tervuren

Project Detail

Denys – Tervuren – Wachtbekken Aquafin

Case Study: Installatie van dieptebronnen, retourbemaling en bevloeiing voor het realiseren van een bouwput van 9m diep en bouwsleuf van 5,5m diep. Het project betreft de aanleg van een wachtbekken voor Aquafin met bijbehorende aanpassingen aan het rioleringsstelsel. De aanleg van de bouwput gebeurd naast de kasteelvijver in wat bovendien zettingsgevoelige grond is.

Onze oplossing: De bemaling werd uitgevoerd door het plaatsen van dieptebronnen rondom het aan te leggen wachtbekken, door een slimme inplanting van de bronnen kon tegelijkertijd ook de bouwsleuf worden uitgevoerd en moest hier geen extra bemaling voor worden geplaatst.

De retourbemaling was noodzakelijk voor de volgenden redenen. De ondergrond is hier zettingsgevoelig en om de omgeving te beschermen moest er dus geretourneerd worden. Het peil van de vijver moest zo goed als mogelijk gehandhaafd worden want dit had samen met de zettingsgevoeligheid een grote invloed op de matig gefundeerde brasserie die op de oever van de vijver is gebouwd. Het lozingsdebiet moest bovendien sterk beperkt worden, met behulp van de retourbemaling zijn we er in geslaagd om het lozingsdebiet onder de 10m³/u te houden. Verder werd er ook een bevloeiing aangelegd om de bomen en struiken van het naastliggende bos te beschermen.