Besix – Berchem – Nieuw politiekantoor

Project Detail

Besix – Berchem – LPA

Case Study: Installatie van 2 types van dieptebronnen voor het realiseren van een bouwput van 20m diep. Het project betreft de bouw van een nieuw politiekantoor met ondergrondse parking en opslagplaats.

Onze oplossing: De bemaling werd uitgevoerd door het plaatsen van dieptebronnen buiten rondom de uit te graven bouwput en binnen de bouwput. De bouwput wordt gevormd door een soilmix wand tot in de Boomse klei.

Voor de buitenbemaling werd door ons een bron geboord in de ondergrondse parking van het naastliggende gebouw omdat er tussen de wand en het gebouw geen plaats was om deze nog te boren. De buitenbemaling werd geplaatst om een drukverlaging te creëren. Deze drukverlaging was noodzakelijk zodat enerzijds de ankers konden worden geboord zonder dat er het risico was op uitspoeling en anders was dit om de druk op wand te verlagen zodanig dat de stabiliteit van de wand gegarandeerd was.

De binnenbemaling werd geplaatst om de bouwput in den droge te kunnen uitvoeren. Nadien werd deze omgebouwd tot permanente bemaling om het lekwater dat onder de bouwput door de wand binnenkomt te kunnen afpompen.