Artes Depret – Zeebrugge – Albert II Dok

Project Detail

Artes Depret – Zeebrugge – Nieuwe kaai Albert II dok

Case Study: Installatie van horizontale drainage voor het realiseren van een bouwsleuf van 7m diep (4,5m vanaf de voorafgraving) voor het plaatsen van de buispalenwand voor de constructie van de nieuwe kaaimuur.

Onze oplossing: Om de getijdewerking te dempen in de ondergrond en omdat bij hoogwater het zeeniveau boven het niveau van het werkterrein komt werd een damwandenscherm geplaatst over de volledige lengte (300lm) van de constructie.

Evenwijdig aan deze damwand en de toekomstige buispalenwand worden 4 strengen van 300lm horizontale drainage getrokken. Één van de strengen is vlak tegen de damplanken geplaatst om het lekwater dat bij hoog water door de platen komt op te vangen. Een andere streng werd verder inlands geplaats om het water dat onder de kaaimuur aan de andere zijde komt gestroomd op te vangen en vlak naast de uit te graven sleuf werden nog 2 strengen geplaatst.