Onze Missie

Onze Visie

Onze Waarden

Onze Normen

Onze Doelstellingen

Het is onze missie om onze klanten, en dit op continue wijze, steeds de best mogelijke technische maar ook economisch haalbare oplossing aan te bieden voor de uitvoering van de door hen gevraagde bronbemalingswerken teneinde hen in staat te stellen hun bouwwerken steeds op een kwaliteitsvolle wijze in “den droge” te kunnen uitvoeren.

Door onze klanten, voor de uitvoering van onze werken, steeds de best mogelijke prijs/kwaliteit verhouding aan te bieden, door samen met hen extra concurrentiële voordelen uit te werken en door onze werken uit te voeren met ter zake gespecialiseerd personeel, welke garant staan voor hoogstaand vakmanschap en een kwaliteitsvolle uitvoering, streven we ernaar met al onze klanten rendabele lange termijnrelaties aan te gaan gebaseerd op wederzijds partnerschip.

De volgende “waarden” zijn belangrijk voor onze onderneming:
 • Samenwerking: heel de firma handelt en werkt als één team naar het afgesproken doel.
 • Klantgerichtheid: al onze medewerkers hebben steeds een positieve instelling en uitstraling naar de klanten toe.
 • Ondernemerschap: zin voor initiatief alsook voor het bedenken en uitwerken van creatieve oplossingen.
 • Creativiteit: constante aandacht voor het doorvoeren van aanpassingen of verbeteringen met het oog op het realiseren van kostenbesparingen of rendementsverbeteringen.
 • Kwaliteitsbewustzijn: continue aandacht voor kwaliteit in de uitvoering van alle bedrijfsprocessen en in de uitvoering der werken.
 • Zelfontplooiing: eigen mensen moeten steeds de nodige kansen krijgen om zichzelf verder persoonlijk te ontwikkelen zodat ze hun eigen ambities binnen de firma kunnen realiseren.
 • Veiligheidszin: constante aandacht voor veilig werken door het dragen van de PBM’s, het opvolgen van de geldende veiligheidsvoorschriften van onze opdrachtgevers, en steeds werken met het juiste gekeurd materieel.
 • Burgerzin: we streven ernaar steeds in regel te zijn met en te handelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De volgende normen zijn voor alle medewerkers van ons bedrijf van toepassing:
 • Respect: onbeschoft gedrag of intimidaties zowel t.o.v. onze klanten of onze eigen medewerkers is niet toegestaan.
 • Engagement: we verwachten van alle onze medewerkers dat ze volhouden ook in moeilijke omstandigheden.
 • Eerlijkheid: bewust liegen alsook achterhouden of manipuleren van belangrijke info wordt niet geaccepteerd.
 • Integriteit: oneerlijke handelingen of praktijken worden niet getolereerd.
 • Loyaliteit: van al onze medewerkers verwachten we steeds een open en eerlijke communicatie met als doel de onderlinge samenwerking te verbeteren.
 • Erkentelijkheid: al onze medewerkers moeten mee kunnen genieten van de positieve resultaten van het bedrijf. Buitengewone prestaties worden extra gehonoreerd.

De doelstellingen welke we wensen te bereiken zijn: Uitgroeien tot een alom gekende betrouwbare en performante onderaannemer voor het uitvoeren van bronbemalingswerken in België en nabije buurlanden.

Historiek

Het begon met een kleine bron

G. Smeyers heeft een boeiende en rijke historiek. Voor het prille begin van het familiebedrijf gaan we terug naar 1929. In dat jaar start Frans Smeyers in Zandhoven een grondboorbedrijf, gespecialiseerd in het boren van waterwinningsputten.

Voor de eerste mijlpaal maken we een sprong in de tijd.

 • In 1961 neemt Julius Smeyers, de zoon van oprichter Frans, het bedrijf over.
 • In 1966 doet Gaston Smeyers, de zoon van Julius, op zijn beurt zijn intrede in het bedrijf.Voortaan luidt de bedrijfsnaam: ‘Julius Smeyers & zoon’.
  Naast het boren van waterwinningsputten evolueren de activiteiten van de onderneming steeds meer in de richting van bronbemaling. Het bedrijf bouwt een stevige marktpositie op in de regio Antwerpen en omstreken.
 • Midden de jaren zestig volgen de eerste belangrijke raamcontracten in de petrochemische sector, voornamelijk in het Antwerpse havengebied.

Dochteronderneming

 • In 1989 herdoopt Gaston Smeyers het bedrijf ‘G. Smeyers nv’.
 • In 1998 ziet ‘G.S. Construct nv’ het levenslicht. Dit dochterbedrijf houdt zich bezig met de fabricage van zuigerpompen en machineonderdelen.
 • In 2002 krijgt G. Smeyers nv een erkenning in de subcategorie G1 klasse 4.

Overname

Begin 2005 worden G. Smeyers en G.S. Construct overgenomen door holdingmaatschappij “De Hoven“, een 50/50-participatie tussen de managementvennootschap LRM van de heer René Lambrechts en de holdingmaatschappij Imasco van de familie Aertssen uit Stabroek. Het bedrijf blijft echter verder opereren onder de naam ‘G. Smeyers nv’ en de dagelijkse leiding van het bedrijf komt in handen van Dhr. René Lambrechts. De focus van het bedrijf ligt van dan af voor honderd procent op het uitvoeren van bronbemaling.

Het dochterbedrijf ‘GS Construct’ wordt omgevormd tot een zusterbedrijf dat voor honderd procent garant staat voor het onderhoud van al het bemalingsmaterieel. De firma G. Smeyers krijgt een vernieuwde dynamiek: er wordt volop geïnvesteerd in de aanschaf van een volledig nieuw en performant machinepark met bijhorende uitrusting. Ook worden met de regelmaat van de klok nieuwe medewerkers aangeworven die worden opgeleid in het gespecialiseerde bemalingswerk.

Blijvende groei

Op die manier is de firma G. Smeyers is tot op vandaag uitgegroeid tot één van de belangrijkste marktspelers in België op het gebied van bronbemaling en heeft inmiddels ook zijn erkenning in subcategorie G1 kunnen verhogen naar klasse 5 in 2007 en naar klasse 6 in 2012, waardoor ook grotere opdrachten mogelijk worden.

In 2010 was G. Smeyers nv genomineerd voor de Trends Gazelle Award 2010 als één van de snelst groeiende bedrijven van de regio Antwerpen. G. Smeyers gaat de toekomst dan ook met bijzonder veel vertrouwen en passie tegemoet!

Wenst u meer informatie over ons bedrijf en onze dagelijkse activiteiten?

Het verlagen van grondwater

G. Smeyers is een gespecialiseerd onderaannemingsbedrijf actief in de bouwsector. Onze klanten kunnen bij ons terecht voor het verlagen van het grondwater op hun bouwplaats, zodat ze hun werken ‘in den droge’ kunnen uitvoeren

De nieuwste technieken

Voor het verlagen van grondwater maken wij gebruik van drie efficiënte technieken, afhankelijk van de specifieke situatie: bemaling met verticale filters, bemaling met dieptebronnen, al dan niet gecombineerd met retourbemaling en horizontale drainage. Voor de uitvoering van de diverse bemalingen beschikken we over een modern en performant machinepark. Ook blijven wij steeds op de hoogte van nieuwe evoluties bij de uitvoering van deze bemalingstechnieken, meer bepaald op het gebied van monitoring en opvolging.

Eigen onderhoudsdienst

Voor het vakkundig onderhoud van en kwalitatieve herstellingen aan onze boormachines en bemalingspompen beschikken we over ons eigen onderhoudsatelier. Zo wordt de maximale inzetbaarheid van ons materieelpark optimaal gegarandeerd.

Eigen studiedienst

G. Smeyers nv beschikt over een eigen studiedienst die, buiten het dimensioneren van de optimale bemalingsinstallatie, ook onderzoek doet naar de mogelijke schadelijke invloeden van bemaling op de omgeving. Met behulp van een computersimulatiemodel kunnen we zeer accuraat de invloed van een bemaling op de aanwezige bebouwing in de omgeving bepalen, zodat we het risico op mogelijke schade vooraf kunnen inschatten. Hierbij wordt rekening gehouden met alle gekende bodemparameters.