Monitoring en Bewaking

Zelfregelende bemaling

De zelfregelende bemaling zorgt ervoor dat het grondwater binnen de opgelegde grenzen verlaagd kan worden en de minimum en maximum grondwaterpeilen gerespecteerd worden.

Een ideale oplossing waarbij de bemalingsinvloed naar de omgeving beperkt moet worden.

Remote control

De firma Smeyers beschikt ook over een alles omvattende remote control applicatie waarmee systemen vanop afstand handmatig bediend kunnen worden volgens noodzaak.

Ideaal om op regelmatige basis testprocedures vanop afstand uit te voeren.

Ontwikkelingen

Nieuwe modules worden in eigen beheer ontwikkeld zodat de bedrijfszekerheid en comfort van onze installaties continu verbeterd kan worden.

Binnenkort volgt een update van onze innovaties.

Bewaking met volautomatische alarmmelders

De firma Smeyers beschikt over all-in-one volautomatische alarmmodules die snel en doeltreffend ingezet kunnen worden. Door hun programmatie vanop afstand kunnen ze daarenboven eenvoudig aangepast worden aan wijzigende randvoorwaarden tijdens het werfverloop. De alarmmeldingen lopen via sms of email met een doormelding naar onze permanentie.

Een snelle en efficiënte probleemoplossing wordt mogelijk dankzij de logging van alle foutmeldingen.

Online monitoring, real-time data access en telemetrie

De online monitoring geeft de mogelijkheid om data van onze apparatuur op afstand te monitoren en te loggen en is door zijn plug-and-play concept overigens zeer eenvoudig te installeren. Door de automatische integratie worden alle parameters op onze onlineserver via een web gebaseerde oplossing weergegeven. De monitoring bewaakt hierbij constant de kwaliteit, de beschikbaarheid en indien nodig de geografische positie van de geïnstalleerde units 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Deze informatie is voor onze klanten toegankelijk indien zij over de juiste autorisatie beschikken.

De perfecte tool om de evolutie van de waterstanden vanop afstand op jouw smartphone op te volgen.